Alter Eco

Vanuit mijn overtuiging dat we beter met het milieu om moeten gaan en bewuster moeten leven, ben ik begonnen met Alter Eco.

Meer weten?